Mi in naše okolje

Be nice! Delujemo podnebno ozaveščeno in izvajamo številne konkretne ekološke ukrepe.

Be nice – to prepričanje določa vse naše podjetniške dejavnosti. Varstvo okolja in podnebja imata pri tem pomembno vlogo, saj vire, ki so nam na voljo, uporabljamo odgovorno. Kot podjetje želimo aktivno oblikovati prihodnost in spodbujati trajnostni razvoj.

Ekološko razumno in podnebno ozaveščeno poslovanje je zato za nas zelo pomembno. Pomemben pokazatelj ekološkega gospodarstva je, kako se spopadamo z emisijami, ki jih povzročamo.

Izogibanje in zmanjšanje emisij CO₂

Uporabljamo številne možnosti, da bi zagotovili čim manjši vpliv naših poslovnih dejavnosti na okolje in podnebje. Zato smo v zadnjih letih iz globokega prepričanja izvedli obsežne ekološke ukrepe in si še naprej z vso vnemo prizadevamo, da bi sploh preprečili nastanek emisij toplogrednih plinov in čim bolj zmanjšali neizogibne emisije CO₂.

Kako zelo so naši okoljsko in podnebno ozaveščeni ukrepi uspešni in prepoznani, dokazuje posebna nagrada za celostno trajnost, ki jo je niceshops leta 2022 prejel od globalnega inštituta "Great Place to Work".

Izsek naših ekoloških aktivnosti:

 • Z zeleno elektriko pokrivamo 100 % naših potreb po energiji.
 • Naš interni fotovoltaični sistem proizvede več kot polovico naših potreb po električni energiji.
 • Naš logistični center v Saazu, ki ustreza najvišjim energetskim standardom, se hladi in ogreva z odpadno toploto iz bioplinarne sosednjega kmeta.
 • Trenutno za več kot 98 odstotkov naših paketov uporabljamo materiale za pošiljanje brez plastike, ki so okolju prijazni in primerni za kompostiranje. Le v nekaj primerih (veliko blago in prevoz na paletah) še vedno ni druge možnosti za plastično folijo, ki jo je mogoče reciklirati.
 • Naše inovativne pakete je mogoče ponovno uporabiti za pošiljanje in vračila brez lepilnega traku - patentirana rešitev, ki je bila tudi nagrajena z avstrijsko državno nagrado za embalažno industrijo in "WorldStar Global Packaging Award".
 • Naše pakete pošiljamo na podnebno nevtralen način, zlasti v Avstriji, Nemčiji in Švici prek kooperacijskih partnerjev.
 • Naša donosnost je le okrog tri odstotke. Vrnjene izdelke preverimo in popravimo, kjer koli je to mogoče, in mnoge od njih recikliramo.
 • Niceshops ima stalno rastočo floto električnih avtomobilov in naši sodelavci imajo dostop do enega največjih parkov polnilnih postaj podjetja v jugovzhodni štajerski regiji z več kot 30 polnilnimi mesti.
 • Niceshops med drugim ponuja delovne vozovnice za javni prevoz. Naša interna »Mobi Taskforce« , ki je namenjena spodbujanju podnebju prijazne mobilnosti, postavlja pobude s skupnimi vožnjami in službenimi kolesi, da bi bila potovanja naših sodelavcev na delo čim bolj okolju prijazna.
 • Z natančnim, čistim in razvrščenim ločevanjem odpadkov filtriramo pomembne vire in materiale, ki jih je mogoče reciklirati, ki gredo neposredno v reciklažo.
 • V niceshops se sodelavci veselimo okusne, kakovostne hrane iz regionalnih in sezonskih proizvodov, pripravljene v naši hišni kuhinji.
 • Naš prostoren vrt podjetja v Saazu, oblikovan po merilih »narava na vrtu« , nudi našim sodelavcem sprostitev in življenjski prostor za biotsko raznovrstnost.
 • Podpiramo kmete na jugovzhodnem Štajerskem, ki s svojo obdelovalno zemljo upravljajo trajnostno in vežejo CO₂ v tleh s povečanim nastajanjem humusa.

Bi radi izvedeli več o tem, kako v niceshops prevzemamo svojo ekološko odgovornost? Vse informacije o naši ekološki zavezanosti najdete tukaj: www.niceshops.com/ueber-uns/unsere-verkehrung